Beszerzési nyomtatványok

 • Általános beszerzési igények
 • Mobiltelefon igénylése
 • Formaruha beszerzési igény
 • Munkaruha beszerzési igény
 • Kezelt ingatlanok

 • Irodaházak
 • Társasüdülők
 • Intézmény Dokumentumai

 • Alapító okirat
 • SZMSZ
 • Közérdekű adatok igénylése
 • Szervezeti felépítés
 • Üvegzseb
 • Közbeszerzés

 • NIIF Logo Intézményünk országos és nemzetközi hálózati kapcsolatát az NIIF program biztosítja

  PÁLYÁZAT

  A Magyar Tudományos Akadémia Létesítménygazdálkodási Központ
  pénzügyi ügyintéző
  munkakörének betöltésére

  A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

  • Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

  • A betöltendő munkakör: pénzügyi ügyintéző

  • Próbaidő: 4 hónap.

  Foglalkoztatás jellege:

  • Teljes munkaidő

  A munkavégzés helye:

  Budapest

  A munkakörhöz tartozó főbb feladatok:

  • Az EcoSTAT gazdasági és gazdálkodási ügyviteli integrált rendszerben:
  • • gondoskodik a kötelezettségvállalások nyilvántartásba vételéről, naprakészségéről
  • • elvégzi a szállítói számlák iktatását, kontírozását
  • • gondoskodik az intézmény gazdálkodási kereteinek, projektjeinek, támogatási szerződéseinek naprakész nyilvántartásáról, felhasználások követéséről, elszámolásairól
  • • közreműködik az éves és időszaki beszámolók elkészítésében
  • • közreműködik az éves költségvetési előirányzat tervezet elkészítésénél

  Illetmény és juttatások:

  Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

  Pályázati feltételek:

  • • legalább középfokú pénzügyi/számviteli végzettség,
  • • költségvetési intézményben pénzügyi-, számviteli területen szerzett legalább 3 éves gyakorlat,
  • • MS Office irodai alkalmazások felhasználói szintű ismerete,
  • • büntetlen előélet
  • • magyar állampolgárság
  • • cselekvőképesség

  előnyt jelent:

  • • CT-EcoSTAT gazdasági és gazdálkodási ügyviteli rendszer ismerete,
  • • mérlegképes könyvelői szakképesítés.

  A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • • magyar nyelvű szakmai önéletrajz,
  • • motivációs levél,
  • • végzettséget, képesítést tanúsító okiratok fénymásolata,
  • • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

  A pályázatok benyújtása:

   Elektronikus úton: MTA LGK Pénzügyi Osztály részére a foldi.anita@lgk.mta.hu címre.

   VAGY

   Postai úton, a Magyar Tudományos Akadémia Létesítménygazdálkodási Központ (1112 Budapest, Budaörsi út 45.) címre történő megküldéssel. Kérjük a borítékon feltüntetni a beosztás megnevezését: „álláspályázat: pénzügyi ügyintéző”.

  A pályázat benyújtásának határideje:

  • 2017. február 23.

  A pályázat elbírálásának határideje:

  • 2017. február 28.

  A munkakör betölthetőségének időpontja:

  A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

  A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:

  • MTA LGK honlap - www.lgk.mta.hu – 2017. február 08.
  • MTA honlap – www.mta.hu – 2017. február 08.
  • www.kozigallas.hu – 2017. február 08.   PÁLYÁZAT

   A Magyar Tudományos Akadémia Létesítménygazdálkodási Központ
   "„elektromos beruházó, műszaki ellenőr”
   munkakörének betöltésére

   A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

   • Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

   • Próbaidő: 4 hónap.

   Foglalkoztatás jellege:

   • Teljes munkaidő

   A munkavégzés helye:

   • MTA LGK kezelésében lévő ingatlanai.

   Feladatkör:

   • 1. Közreműködik az MTA LGK kezelésében levő ingatlanok beruházási-felújítási programja összeállításában, költségtervezésében.
   • 2. Energetikai vizsgálatokat végez, műszaki megoldásokat dolgoz ki a fenntartható fejlődés követelményei szellemében.
   • 3. Összeállítja a tervezési programokat, javaslatot tesz a tervező kiválasztására, szerződtetésére. Elvégzi a tervek felülvizsgálatát, majd igazolja az indokolt tervezői teljesítményeket.
   • 4. Meghatározza a kivitelezési programot, annak költségigényét, műszaki tartalmát, felülvizsgálja az ajánlatokat, előkészíti a szerződést, műszaki ellenőri feladatot végez, elismeri a kivitelezői teljesítményeket.
   • 5. Hatósági egyeztetés, szükség esetén az engedélyek megszerzése.
   • 6. Meghatározza a szakterületét érintő közbeszerzési eljárások műszaki és pénzügyi tartalmát, közreműködik annak lebonyolításában műszaki ellenőrként és a teljesítmények elfogadójaként.
   • 7. Műszaki ellenőri feladatok ellátása az MTA LGK által nem üzemeltetett akadémiai épületek munkái-nál.
   • 8. Garanciális, szavatossági és kötelező alkalmassági időre vonatkozó igények érvényesítése.
   • 9. Szakterületi közreműködés versenytárgyalások, közbeszerzési eljárások előkészítésében és lebonyolításában.
   • 10. CAFM szoftver használata, ebben adatok és dokumentumok felvitele, aktualizálása. A munkaköri feladatok ellátásához szükséges iratok elkészítése, dokumentumok iktatása.
   • 11. Közreműködés az éves tervek, azok módosításai, beszámolók, közérdekű adatok elkészítésében, összeállításában. Elvégzi a szakági tervdokumentációk rendszerezését, nyilvántartását, az iratok irattárazását.
   • 12. Az MTA LGK munkarendjének, szabályzatainak és utasítási rendelkezéseinek betartása, a munkakörére vonatkozó jogszabályok betartása.

   Illetmény és juttatások:

   Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

   Pályázati feltételek:

   • • magyar állampolgárság
   • • büntetlen előélet
   • • cselekvőképesség,
   • • szakirányú felsőfokú műszaki végzettség,
   • • műszaki ellenőri jogosultság (ME-V)
   • • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
   • • hasonló területen szerzett, legalább 3 éves szakmai gyakorlat.

   előnyt jelent:

   • • létesítménygazdálkodással, ingatlanok fenntartásával kapcsolatos további képzettség és/vagy gyakorlat,
   • • energetikusi, biztonságtechnikai ellenőrzési tapasztalat,
   • • közbeszerzési gyakorlat,
   • • CAD szoftver használat.

   A pályázatnak tartalmaznia kell:

   • • önéletrajzot, motivációs levelet,
   • • végzettséget, képesítést tanúsító okirat másolatát,
   • • kamarai nyilvántartási számot, szakterületi besorolást,
   • • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy az eljárásban résztvevők a pályázat anyagát megismerhetik,

   A pályázatok benyújtása:

    • Elektronikus úton: MTA LGK Fenntartási Osztály részére a palyazatok.fo@lgk.mta.hu címre.

   A pályázat KSZK honlapon történő megjelenése:

   • 2017. február 08.

   A pályázat benyújtásának határideje:

   • 2017. február 25.

   A pályázat elbírálásának határideje:

   • 2017. február 28.

   A munkakör betölthetőségének időpontja:

   A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

   A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:

   • MTA LGK honlap - www.lgk.mta.hu – 2017. február 08.
   • MTA honlap – www.mta.hu – 2017. február 08.
   • www.kozigallas.hu – 2017. február 08.
    PÁLYÁZAT

    A Magyar Tudományos Akadémia Létesítménygazdálkodási Központ
    Villanyszerelő
    munkakör betöltésére

    A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

    • Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

    Foglalkoztatás jellege:

    • Teljes munkaidő

    A munkavégzés helye:

    • Budapest

    Feladatkör:

    • • irodaházak elektromos karbantartási feladatainak ellátása,
    • • kisebb felújítások elvégzése,
    • • rendezvényeken ügyeletesi feladatok ellátása,

    Pályázati feltételek:

    • • villanyszerelői végzettség
    • • magyar állampolgárság
    • • büntetlen előélet

    előnyt jelent:

    • • elektroműszerész és vezérlés/szabályzástechnikai ismeretek,
    • • számítástechnikai ismeret
    • • „B” kategóriás jogosítvány

    A pályázatnak tartalmaznia kell:

    • • önéletrajzot,
    • • végzettséget/képesítést tanúsító okirat(ok) másolatát,
    • • bruttó bérigény megjelölését

    A pályázatok benyújtása:

     • A pályázatokat elektronikus úton, kell beküldeni az uzemeltetes@lgk.mta.hu e-mail címre.

    A munkakör betölthetőségének időpontja:

    • A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

    A pályázat KSZK honlapon történő megjelenése:

    • 2017. február 8.

    A pályázat benyújtásának határideje:

    • 2017. február 23.

    A pályázat elbírálásának határideje:

    • 2017. február 28.

    A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:


    PÁLYÁZAT

    A Magyar Tudományos Akadémia Létesítménygazdálkodási Központ
    Épületgépész karbantartó munkakör
    betöltésére

    A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

    • Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

    • Próbaidő: 4 hónap.

    Foglalkoztatás jellege:

    • Teljes munkaidő

    A munkavégzés helye:

    • Budapest

    Feladatkör:

    • • irodaházak gépészeti karbantartási feladatainak ellátása,
    • • kisebb felújítások elvégzése,
    • • rendezvényeken ügyeletesi feladatok ellátása,
    • • épületfelügyeleti rendszer kisebb mérvű kezelése,

    Pályázati feltételek:

    • • középfokú épületgépész szakmai végzettség,
    • • magyar állampolgárság,
    • • büntetlen előélet,

    előnyt jelent:

    • • hűtő, klíma és hőszivattyú berendezés szerelői végzettség, gyakorlat,
    • • légtechnikai rendszerek gyakorlati ismerete,
    • • számítástechnikai ismeret
    • • „B” kategóriás jogosítvány

    A pályázatnak tartalmaznia kell:

    • • önéletrajzot,
    • • végzettséget/képesítést tanúsító okirat(ok) másolatát,
    • • bruttó bérigény megjelölését

    A pályázatok benyújtása:

     • A pályázatokat elektronikus úton, kell beküldeni az uzemeltetes@lgk.mta.hu e-mail címre.

    A munkakör betölthetőségének időpontja:

    • A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

    A pályázat KSZK honlapon történő megjelenése:

    • 2017. február 8.

    A pályázat benyújtásának határideje:

    • 2017. február 23.

    A pályázat elbírálásának határideje:

    • 2017. február 28.

    A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje: