PÁLYÁZAT

A Magyar Tudományos Akadémia Létesítménygazdálkodási Központ
pénzügyi ügyintéző
munkakörének betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

• Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

• A betöltendő munkakör: pénzügyi ügyintéző

• Próbaidő: 4 hónap.

Foglalkoztatás jellege:

• Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest

A munkakörhöz tartozó főbb feladatok:

 • Az EcoSTAT gazdasági és gazdálkodási ügyviteli integrált rendszerben:
 • • gondoskodik a kötelezettségvállalások nyilvántartásba vételéről, naprakészségéről
 • • elvégzi a szállítói számlák iktatását, kontírozását
 • • gondoskodik az intézmény gazdálkodási kereteinek, projektjeinek, támogatási szerződéseinek naprakész nyilvántartásáról, felhasználások követéséről, elszámolásairól
 • • közreműködik az éves és időszaki beszámolók elkészítésében
 • • közreműködik az éves költségvetési előirányzat tervezet elkészítésénél

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • • legalább középfokú pénzügyi/számviteli végzettség,
 • • költségvetési intézményben pénzügyi-, számviteli területen szerzett legalább 3 éves gyakorlat,
 • • MS Office irodai alkalmazások felhasználói szintű ismerete,
 • • büntetlen előélet
 • • magyar állampolgárság
 • • cselekvőképesség

előnyt jelent:

 • • CT-EcoSTAT gazdasági és gazdálkodási ügyviteli rendszer ismerete,
 • • mérlegképes könyvelői szakképesítés.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • • magyar nyelvű szakmai önéletrajz,
 • • motivációs levél,
 • • végzettséget, képesítést tanúsító okiratok fénymásolata,
 • • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A pályázatok benyújtása:

  Elektronikus úton: MTA LGK Pénzügyi Osztály részére a foldi.anita@lgk.mta.hu címre.

  VAGY

  Postai úton, a Magyar Tudományos Akadémia Létesítménygazdálkodási Központ (1112 Budapest, Budaörsi út 45.) címre történő megküldéssel. Kérjük a borítékon feltüntetni a beosztás megnevezését: „álláspályázat: pénzügyi ügyintéző”.

A pályázat benyújtásának határideje:

• 2017. február 23.

A pályázat elbírálásának határideje:

• 2017. február 28.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:

 • MTA LGK honlap - www.lgk.mta.hu – 2017. február 08.
 • MTA honlap – www.mta.hu – 2017. február 08.
 • www.kozigallas.hu – 2017. február 08.  PÁLYÁZAT

  A Magyar Tudományos Akadémia Létesítménygazdálkodási Központ
  "„elektromos beruházó, műszaki ellenőr”
  munkakörének betöltésére

  A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

  • Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

  • Próbaidő: 4 hónap.

  Foglalkoztatás jellege:

  • Teljes munkaidő

  A munkavégzés helye:

  • MTA LGK kezelésében lévő ingatlanai.

  Feladatkör:

  • 1. Közreműködik az MTA LGK kezelésében levő ingatlanok beruházási-felújítási programja összeállításában, költségtervezésében.
  • 2. Energetikai vizsgálatokat végez, műszaki megoldásokat dolgoz ki a fenntartható fejlődés követelményei szellemében.
  • 3. Összeállítja a tervezési programokat, javaslatot tesz a tervező kiválasztására, szerződtetésére. Elvégzi a tervek felülvizsgálatát, majd igazolja az indokolt tervezői teljesítményeket.
  • 4. Meghatározza a kivitelezési programot, annak költségigényét, műszaki tartalmát, felülvizsgálja az ajánlatokat, előkészíti a szerződést, műszaki ellenőri feladatot végez, elismeri a kivitelezői teljesítményeket.
  • 5. Hatósági egyeztetés, szükség esetén az engedélyek megszerzése.
  • 6. Meghatározza a szakterületét érintő közbeszerzési eljárások műszaki és pénzügyi tartalmát, közreműködik annak lebonyolításában műszaki ellenőrként és a teljesítmények elfogadójaként.
  • 7. Műszaki ellenőri feladatok ellátása az MTA LGK által nem üzemeltetett akadémiai épületek munkái-nál.
  • 8. Garanciális, szavatossági és kötelező alkalmassági időre vonatkozó igények érvényesítése.
  • 9. Szakterületi közreműködés versenytárgyalások, közbeszerzési eljárások előkészítésében és lebonyolításában.
  • 10. CAFM szoftver használata, ebben adatok és dokumentumok felvitele, aktualizálása. A munkaköri feladatok ellátásához szükséges iratok elkészítése, dokumentumok iktatása.
  • 11. Közreműködés az éves tervek, azok módosításai, beszámolók, közérdekű adatok elkészítésében, összeállításában. Elvégzi a szakági tervdokumentációk rendszerezését, nyilvántartását, az iratok irattárazását.
  • 12. Az MTA LGK munkarendjének, szabályzatainak és utasítási rendelkezéseinek betartása, a munkakörére vonatkozó jogszabályok betartása.

  Illetmény és juttatások:

  Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

  Pályázati feltételek:

  • • magyar állampolgárság
  • • büntetlen előélet
  • • cselekvőképesség,
  • • szakirányú felsőfokú műszaki végzettség,
  • • műszaki ellenőri jogosultság (ME-V)
  • • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
  • • hasonló területen szerzett, legalább 3 éves szakmai gyakorlat.

  előnyt jelent:

  • • létesítménygazdálkodással, ingatlanok fenntartásával kapcsolatos további képzettség és/vagy gyakorlat,
  • • energetikusi, biztonságtechnikai ellenőrzési tapasztalat,
  • • közbeszerzési gyakorlat,
  • • CAD szoftver használat.

  A pályázatnak tartalmaznia kell:

  • • önéletrajzot, motivációs levelet,
  • • végzettséget, képesítést tanúsító okirat másolatát,
  • • kamarai nyilvántartási számot, szakterületi besorolást,
  • • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy az eljárásban résztvevők a pályázat anyagát megismerhetik,

  A pályázatok benyújtása:

   • Elektronikus úton: MTA LGK Fenntartási Osztály részére a palyazatok.fo@lgk.mta.hu címre.

  A pályázat KSZK honlapon történő megjelenése:

  • 2017. február 08.

  A pályázat benyújtásának határideje:

  • 2017. február 25.

  A pályázat elbírálásának határideje:

  • 2017. február 28.

  A munkakör betölthetőségének időpontja:

  A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

  A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:

  • MTA LGK honlap - www.lgk.mta.hu – 2017. február 08.
  • MTA honlap – www.mta.hu – 2017. február 08.
  • www.kozigallas.hu – 2017. február 08.
   PÁLYÁZAT

   A Magyar Tudományos Akadémia Létesítménygazdálkodási Központ
   Villanyszerelő
   munkakör betöltésére

   A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

   • Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

   Foglalkoztatás jellege:

   • Teljes munkaidő

   A munkavégzés helye:

   • Budapest

   Feladatkör:

   • • irodaházak elektromos karbantartási feladatainak ellátása,
   • • kisebb felújítások elvégzése,
   • • rendezvényeken ügyeletesi feladatok ellátása,

   Pályázati feltételek:

   • • villanyszerelői végzettség
   • • magyar állampolgárság
   • • büntetlen előélet

   előnyt jelent:

   • • elektroműszerész és vezérlés/szabályzástechnikai ismeretek,
   • • számítástechnikai ismeret
   • • „B” kategóriás jogosítvány

   A pályázatnak tartalmaznia kell:

   • • önéletrajzot,
   • • végzettséget/képesítést tanúsító okirat(ok) másolatát,
   • • bruttó bérigény megjelölését

   A pályázatok benyújtása:

    • A pályázatokat elektronikus úton, kell beküldeni az uzemeltetes@lgk.mta.hu e-mail címre.

   A munkakör betölthetőségének időpontja:

   • A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

   A pályázat KSZK honlapon történő megjelenése:

   • 2017. február 8.

   A pályázat benyújtásának határideje:

   • 2017. február 23.

   A pályázat elbírálásának határideje:

   • 2017. február 28.

   A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:


   PÁLYÁZAT

   A Magyar Tudományos Akadémia Létesítménygazdálkodási Központ
   Épületgépész karbantartó munkakör
   betöltésére

   A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

   • Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

   • Próbaidő: 4 hónap.

   Foglalkoztatás jellege:

   • Teljes munkaidő

   A munkavégzés helye:

   • Budapest

   Feladatkör:

   • • irodaházak gépészeti karbantartási feladatainak ellátása,
   • • kisebb felújítások elvégzése,
   • • rendezvényeken ügyeletesi feladatok ellátása,
   • • épületfelügyeleti rendszer kisebb mérvű kezelése,

   Pályázati feltételek:

   • • középfokú épületgépész szakmai végzettség,
   • • magyar állampolgárság,
   • • büntetlen előélet,

   előnyt jelent:

   • • hűtő, klíma és hőszivattyú berendezés szerelői végzettség, gyakorlat,
   • • légtechnikai rendszerek gyakorlati ismerete,
   • • számítástechnikai ismeret
   • • „B” kategóriás jogosítvány

   A pályázatnak tartalmaznia kell:

   • • önéletrajzot,
   • • végzettséget/képesítést tanúsító okirat(ok) másolatát,
   • • bruttó bérigény megjelölését

   A pályázatok benyújtása:

    • A pályázatokat elektronikus úton, kell beküldeni az uzemeltetes@lgk.mta.hu e-mail címre.

   A munkakör betölthetőségének időpontja:

   • A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

   A pályázat KSZK honlapon történő megjelenése:

   • 2017. február 8.

   A pályázat benyújtásának határideje:

   • 2017. február 23.

   A pályázat elbírálásának határideje:

   • 2017. február 28.

   A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:


NIIF Logo Intézményünk országos és nemzetközi hálózati kapcsolatát az NIIF program biztosítja