Közbeszerzés 2014

Közbeszerzési terv

Statisztikai Összegzés

Közbeszerzési eljárások

Nádor Irodaház I. és II. lépcsőházának felújítása, tartalék kémények bontása (19/2013. projekt)

Élőerős őrzés-védelem

Takarítás

Földgáz beszerzés 2014/2015. gázévre vonatkozóan

MTA Vári Vendégház építészeti és gépészeti felújítása (422/2014. projekt)

MTA Könyvtár és Információs Központ 4. emeleti szintfelújítása (420/2014. projekt)

Mobil és vezetékes távközlési szolgáltatás biztosítása

MTA Székház, Nyugati szárny I. emelet, Képes terem előtti és lift előtér terrazzo és mozaik burkolat restaurálása (1. részfeladat), vizesblokk teljes körű felújítása (2. részfeladat) (411/2014. projekt)

Az 1. részfeladatra kizárólag érvénytelen ajánlatok érkeztek, így az eljárás eredménytelen a Kbt. 76. § (1) bekezdés b) pontja alapján. Tekintettel arra, hogy az 1. részfeladat eredménytelenül zárult, a 2. részfeladatra az ajánlatkérő nem tud szerződést kötni, így az eljárás a 2. részfeladat vonatkozásában is eredménytelenül zárult a Kbt. 76. § (1) bekezdés d) pontja alapján. A kettő részfeladat munkái oly mértékben függnek egymástól, hogy az egyik részfeladat eredménytelensége esetén, változatlan műszaki tartalommal a megmaradó második részfeladat már nem végezhető el. (KÉ-10359/2014.06.04.)

MTA Könyvtár és Információs Központ Könyvraktára (Törökbálinti DEPO) kapacitás-bővítésének tervezése (424/2014. projekt)


NIIF Logo Intézményünk országos és nemzetközi hálózati kapcsolatát az NIIF program biztosítja