Közbeszerzés 2016

Közbeszerzési terv


Folyamatban lévő közbeszerzési eljárások dokumentációjának letöltése

Jelenleg nincs folyamatban lévő eljárás.

A Kbt. 57.§ (2) bekezdése alapján ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie/le kell töltenie a dokumentációt az ajánlattételi határidő lejártáig. Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a dokumentáció letöltéséről az Ajánlatkérőt tájékoztatni szükséges a kozbeszerzes@lgk.mta.hu e-mail címre megküldött regisztrációval. Amennyiben ajánlattevő nem küldi meg regisztráció céljából a lenti adatokat, Ajánlatkérő ezt úgy tekinti, hogy ajánlattevő nem töltötte le a dokumentációt, így nem jogosult ajánlattételre. A regisztrációnak az alábbi adatokat kell tartalmaznia, annak érdekében, hogy az eljárás során esetlegesen keletkező dokumentumokat a jogszabályi előírásoknak megfelelően Ajánlatkérő meg tudja küldeni Ajánlattevőknek:

 • Ajánlattevő gazdasági szereplő neve

 • Ajánlattevő gazdasági szereplő székhelye, levelezési címe

 • Kapcsolattartó neve

 • Kapcsolattartó telefonszáma

 • Kapcsolattartó e-mail címe

 • Közbeszerzés tárgyának feltüntetése, amelyre regisztrál


  MTA KIK Könyvraktár (Törökbálinti DEPO hrsz. 062/89) kapacitásbővítése II. ütem

  Irodatechnikai eszközök beszerzése - 2016

  Magyar Tudományos Akadémia köztestületi intézményei földgáz vételezése - 2016

  Magyar Tudományos Akadémia köztestületi intézményei villamos energia vételezése - 2016

  CT-EcoSTAT Integrált Gazdasági és Gazdálkodási Rendszer szoftver beszerzés - 2016

  MTA Etele Irodaház felújítás 2. üteme kivitelezési munkái - 2016


 • NIIF Logo Intézményünk országos és nemzetközi hálózati kapcsolatát az NIIF program biztosítja