Közbeszerzés 2018

Közbeszerzési terv

Közbeszerzési terv 2018

Közbeszerzési terv 1. számú módosítása

Az ajánlatok elbírálásáról készített összegezések és közbeszerzési eljárások alapján kötött szerződések


Az MTA Székház és Könyvtár Rekonstrukció munkálatainak előkészítése, tartószerkezeti és falszigetelési szakértés, alapfeltárással

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról (PDF)

Szerződés (Perfektum Építész Kft.) (PDF)

Földgáz közbeszerzés 2018-2019

Összegezés (PDF)

Szerződés (MVM Zrt.) (PDF)

MTA LGK részére előerős őrzés-védelmi feladatok biztosítása 3 + opcionálisan további 3 hónapos időszak vonatkozásában  

Összegezés (PDF)

Szerződés (Preventív-Security Zrt.) (PDF)

MTA LGK részére élőerős őrzés-védelmi szolgáltatások biztosítása 24 + opcionálisan 12 havi időszak vonatkozásában

Összegzés (PDF)

Szerződés (Preventív-Security Zrt. – Nemzetközi Testőr Kft.) (PDF)

Az MTA LGK meglévő CT-EcoSTAT szoftver továbbfejlesztése és supportja

Összegzés (PDF)

Szerződés (CompuTREND Zrt.) (PDF)

MTA Székház rekonstrukció előkészítéséhez faanyagvédelmi és statikai szakvélemény elkészítése II. ütem

Összegezés (PDF)

Szerződés (Perfektum Mérnöki Kft.) (PDF)

MTA DEPO Könyvraktár kapacitásbővítés III. ütem kivitelezése

Összegezés (PDF)

Szerződés (Weiser Károly egyéni vállalkozó) (PDF)


Kbt. 115. § (7) bekezdésben foglaltak szerinti közzétételi kötelezettség

Vállalkozási szerződés az MTA tulajdonú Bp. II. ker. Frankel Leó utcai lakás (1027 Budapest, Frankel Leó u. 11.) felújítás kivitelezési munkái tárgyában

MTA LGK Frankel Leó utcai lakás felújítás – ajánlattételi felhívás (PDF)

MTA LGK Frankel Leó utcai lakás felújítás – ajánlati dokumentáció (PDF)

MTA LGK Frankel Leó utcai lakás felújítás – kiviteli tervdokumentáció (ZIP)