Közbeszerzés 2017

Közbeszerzési terv


Folyamatban lévő közbeszerzési eljárások dokumentációjának letöltése


Villamosenergia beszerzés – 2017

A Dokumentáció Kbt. 57 § (2) bek. szerinti letöltését az ajánlattevőnek cégszerűen aláírt nyilatkozat ajánlatkérő részére történő megküldésével (faxon +36 17002293 vagy e-mail-en kozbeszerzes@csendesconsulting.hu ) kell igazolnia. A nyilatkozatot legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártáig kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani, de javasoljuk annak korábbi időpontban történő megküldését annak érdekében, hogy az ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást a dokumentációt letöltőnek megküldhesse.

 • MTA LGK Ajánlati dokumentáció (PDF)
 • MTA LGK Ajánlati dokumentáció (DOCX)
 • Nyilatkozat dokumentáció letöltéséről (DOCX)
 • EEKD kitöltési útmutató (DOCX)
 • műszaki melléklet (XLSX)

  Földgáz beszerzés – 2017

  A Kbt.57.§ (2) bekezdése alapján az eljárás közbeszerzési dokumentumait ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy alvállalkozójának a az ajánlattételi határidő lejártáig elektronikus úton el kell érnie. A közbeszerzési dokumentumok eléréséről az ajánlatkérőt tájékoztatnia kell a kozbeszerzes@lgk.mta.hu címen, megadva a jelentkező nevét, elérhetőségét, kapcsolattartó személy nevét, telefonszámát és email címét.

 • MTA LGK Ajánlati felhívás (PDF)
 • MTA LGK Ajánlati dokumentáció (PDF)
 • MTA LGK Ajánlati dokumentáció (DOCX)
 • ESPD kitöltési útmutató (PDF)
 • műszaki melléklet (XLSX)
 • Ajánlati számolótábla (XLSX)
 • Földgáz beszerzés kiegészítő tájékoztatás (PDF)

  Irodabútorok és kiegészítők beszerzése – 2017

  A Kbt. 57.§ (2) bek. alapján az eljárás közbeszerzési dokumentumait részvételre jelentkezésenként legalább egy részvételre jelentkezőnek, vagy alvállalkozójának a részvételi határidő lejártáig elektronikus úton el kell érnie. A közbeszerzési dokumentumok eléréséről az ajánlatkérőt tájékoztatnia kell a kozbeszerzes@lgk.mta.hu címen, megadva a jelentkező nevét, elérhetőségét, kapcsolattartó személy nevét, telefonszámát és email címét.

 • MTA LGK Részvételi felhívás (PDF)
 • MTA LGK Részvételi felhívás dokumentació (PDF)
 • MTA LGK Részvételi felhívás dokumentació (DOCX)
 • Kitoltesi utmutato ESPD (PDF)
 • Vitarendezési kérelem (PDF)
 • MTA LGK Irodabútor beszerzés vitarendezés válasz (PDF)
 • MTA LGK irodabútor beszerzés kiegészitő tájekoztatás (PDF)
 • Összegezés részvételi jelentkezések elbírálásáról (PDF)
 • Vitarendezési Kérelem - 02 (PDF)
 • MTA LGK Irodabútor beszerzés vitarendezés válasz - 02 (PDF)

  Mobil távközlési szolgáltatás beszerzés – 2017

  Vezetékes távközlési szolgáltatás beszerzés – 2017


 • NIIF Logo Intézményünk országos és nemzetközi hálózati kapcsolatát az NIIF program biztosítja